CENTRUM AKTYWNOŚCI

Centrum Aktywności na Rzecz Obronności i Bezpieczeństwa Kraju
 „Combat Alert"
ul. Daniłowiczowska 18B, 00-093 Warszawa
tel. 791-791-172
e-mail: CombatAlert@gmail.com