poniedziałek, 30 maja 2016

OFICJALNA MAPA 8 EDYCJI MANEWRÓW COMBAT ALERT 2016

Legenda:
P1, P2, P11 - kopalnie wydobycia uranu
P6, P8, P10 - punkty wzbogacania uranu
R - rejestracja
KZ - parking i pole namiotowe Koalicji Zachodu
RW - parking i pole namiotowe Republiki Wschodu
 + - respawn

Link do pobrania mapy w dużej rozdzielczości.