KONTAKT / O NAS

Nadzór nad Fundacją na Rzecz Obronności i Bezpieczeństwa Kraju „Combat Alert” sprawuje Minister Obrony Narodowej. Jesteśmy wyspecjalizowanym podmiotem pozarządowym, który jest prowadzony przez żołnierzy Wojska Polskiego. Posiadamy podpisaną dwustronną umowę proobronną z Ministrem Obrony Narodowej. Aktywnie działamy na rzecz społecznych inicjatyw proobronnych w Polsce:

Prezes Zarządu Fundacji na Rzecz Obronności i Bezpieczeństwa Kraju "Combat Alert"
Marcin Korowaj
e-mail: CombatAlert@gmail.com
tel.: 791-791-172

Szef Sztabu Oddziałów Terenowych "Combat Alert" (koordynacja struktur, składki członkowskie)
Adam Komor
e-mail: adam.combatalert@gmail.com
tel.: 604-707-595

Szef Sekcji ds. Współpracy z Resortem Obrony Narodowej (kontakty z MON)
Łukasz Olkuski
e-mail: lukasz.combatalert@gmail.com
tel.: 574-737-092
 
Szef Sekcji ds. Szkoleń (programy szkoleniowe)
Daniel Pieczychlebek
e-mail: daniel.combatalert@gmail.com
tel.: 508-578-610
 
Szef Sekcji ds. Łączności i IT (telekonferencje, odprawy)
Oskar Tylka
e-mail: oskar.combatalert@gmail.com
tel.: 799-016-756

Szef Sekcji ds. Zapisów na Wydarzenia "Combat Alert" (nadzór nad procesem aplikacji)
Ania Kułakowska
e-mail: ania.combatalert@gmail.com
tel.: 733-001-842


FUNDACJA NA RZECZ OBRONNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA KRAJU "COMBAT ALERT" 

UL. JÓZEFA MEHOFFERA 36/52 
03-131 WARSZAWA
NIP: 5242787928 
KRS: 0000586718 
REGON: 363025579 

NUMER KONTA: 59 1090 1841 0000 0001 3166 9620 
 

 

POLSKA ZBROJNA: COMBAT ALERT WSPIERA POTRZEBUJĄCYCH "Bardzo szybko odpowiedzieliśmy na apel rządu i zgłosiliśmy...

GEN. BRYG. DR INŻ. ARTUR DĘBCZAK UROCZYŚCIE PRZEKAZAŁ PODZIĘKOWANIA DLA COMBAT ALERT, za współpracę z Ministerstwo...