ODDZIAŁY TERENOWE


1. Warunki wstąpienia do OTCA.
a) obywatelstwo polskie,
b) wiek 16+ (zgoda rodziców).

2. Jakie są korzyści z wstąpienia do OTCA?
a) Bezpłatnie otrzymasz sprzęt wojskowy (na początek):
- indywidualnie (plecak wojskowy - 1 szt., okrycie termiczne - 1 szt., wojskowa peleryna namiotowa - 1 szt.), 
- na stan lokalnej drużyny OTCA (wojskowe materiały szkoleniowe - 1 szt., wojskowy termos polowy - 1 szt., wojskowa peleryna namiotowa - 6 szt.).
b) Posiadamy własny zmilitaryzowany Ośrodek Szkoleniowy Combat Alert na Szlaku Wielkich Jezior Mazurskich (104 hektary), który realizuje specjalistyczne szkolenia przy ścisłej współpracy z wojskiem, stanowi bazę szkoleniowo / integracyjną całego OTCA. 
c) Prawo do legalnego noszenia munduru wz. 2010.
d) Możliwość współpracy z lokalnymi jednostkami wojskowymi.
e) Dostęp do osobowości prawnej organizacji. 
f) Dostęp do zniżek u partnerów OTCA przy zamówieniach realizowanych w oparciu o zakupy grupowe.

3. Obowiązki po wstąpieniu do OTCA:
a) Organizacja we własnym zakresie spotkań weekendowych raz w miesiącu w oparciu o przekazane materiały szkoleniowe OTCA.
b) Udział 3 razy do roku w zajęciach wspólnych, celem unifikacji standardów działania.
c) Unifikacja mundurowa: wz. 2010. 
d) Opłacanie składki członkowskiej: 5 zł miesięcznie (płatne z góry do końca roku) + 100 zł (jednorazowo za dwie specjalistyczne naszywki i legitymację organizacji proobronnej uprawniającej do poruszania się w mundurze wz. 2010). Składki członkowskie prosimy wpłacać na specjalny numer konta: 69 1090 1841 0000 0001 3306 4300, Fundacja na Rzecz Obronności i Bezpieczeństwa kraju "Combat Alert", ul. Józefa Mehoffera 36/52, 03-131 Warszawa, tytułem: "darowizna na cele statutowe - OTCA".

Prosimy NIE dokonywać w tytule przelewu żadnych dodatkowych adnotacji, TYLKO - "darowizna na cele statutowe - OTCA". Potwierdzenie przelewu wysłać na adres: Natalia.CombatAlert@gmail.com.

4. Jak założyć OTCA: 
a) Trzeba mieć 10 ludzi, którzy są zdecydowani: wypełnią formularz zgłoszeniowy i opłaca składkę członkowską.
b) Należy zwołać spotkanie założycielskie, którego wynikiem będzie wyłonienie dowódcy i zastępcy.
c) Nie masz drużyny? Przystąp indywidualnie wypełniając formularz! 

5. Projekt Oddziałów Terenowych Combat Alert koordynuje:
Natalia Mikulicz, 
e-mail: Natalia.CombatAlert@gmail.com,