czwartek, 12 grudnia 2019

LETNI COMBAT ALERT 2020

Letni Combat Alert 2020 to najcięższe w Polsce manewry poligonowe z wykorzystaniem replik ASG, ciężkiego sprzętu wojskowego i pozoracji pola walki. LCA składają się z 2 bloków tematycznych: zajęcia stacjonarne (wojskowe szkolenie certyfikowane) i zajęcia dynamiczne ("dobówka", 24h manewry ASG w oderwaniu od zaplecza pola namiotowego).