LETNI COMBAT ALERT

Zapisy od 15 lutego 2022 r.

LOKALIZACJA
"Poligon Orzysz" - strzelnica czołgowa Wierzbiny.


Letni Combat Alert 2021 to najcięższe w Polsce manewry poligonowe z wykorzystaniem replik ASG, sprzętu wojskowego i pozoracji pola walki. LCA składają się z 2 bloków tematycznych: zajęcia stacjonarne (wojskowe szkolenie certyfikowane) i zajęcia dynamiczne ("dobówka", 24h manewry ASG w oderwaniu od zaplecza pola namiotowego).
PAKIET UCZESTNIKA
 • zajęcia stacjonarne (wojskowe szkolenie certyfikowane)
 • zajęcia dynamiczne ("dobówka", manewry ASG)
 • odgrywanie scenariuszy przy współpracy ze sprzętem wojskowym
 • identyfikator wstępu
 • kontrola broni i znakowanie replik
 • mapa terenu
 • niezbędnik (wytyczne dla dowódcy)
 • wyposażenie medyka (bandaże)
 • oznaczenie terenu i wynajęcie dla drużyn  rekwizytów, zakup pirotechniki
 • punkt serwisowy broni
 • opieka medyczna
 • pole namiotowe
 • toalety
 • woda zdatna do mycia
 • punkt ładowania baterii 
 • materiał filmowy 
 • reportaż zdjęciowy 


PROGRAM
piątek (2 lipca 2021)
 • 09.00-12.00 rejestracja / pobranie karty zaliczeniowej
 • 12.30 apel / określenie procedur bezpieczeństwa 
 • 13.00 zajęcia stacjonarne - rozpoczęcie certyfikowanego szkolenia wojskowego
 • 18.00 zdanie karty zaliczeniowej
 • 19.30 apel /otwarcie
 • 21.00 przygotowanie do wymarszu
 • 22.00 zajęcia dynamiczne - rozpoczęcie manewrów ASG ("dobówka": 24h non stop bez powrotu do bazy)
sobota (3 lipca 2021)
 • 22.00 zakończenie manewrów
 • 23.00 apel / zamknięcie
niedziela (4 lipca 2021)
 • 09.00 odebranie certyfikatu
 • 10.00 opuszczenie terenu

4 STRONY KONFLIKTU

REPUBLIKA WSCHODU
Jest to państwo sukcesor dawnego rewolucyjnego Frontu Eurazjatyckiego. Na jego zgliszczach Republika Wschodu rozpoczęła budowanie swojej państwowości. Pozornie demokratyczny ustrój od dwóch dekad rządzony przez Aleksandra Roskowa, realizując politykę siły poszerza swoje granice kosztem państw sąsiedzkich, podobnie jest w wypadku Autonomicznego Regionu Miejskiego Zastrużewie w Jorgii – Republika Wschodu wciąż utożsamia się z tymi terenami. Zdeterminowani i doświadczeni w licznych konfliktach, posiadają legendarną kompanię ZMECH, w całej swojej historii, przegrali tylko jedną lokalną bitwę.

Dowódca Daniel Bies

KOALICJA ZACHODU          
Głównym celem istnienia Koalicji w momencie jej utworzenia było zbudowanie nowoczesnego systemu kolektywnej obrony przed atakiem, ze strony Republiki Wschodu. Żołnierze KZ pełnią rolę stabilizacyjną, podejmując działania zapobiegające rozprzestrzenianiu konfliktów regionalnych, pełnią również rolę gwaranta bezpieczeństwa zewnętrznego państw członkowskich. Napaść zbrojna na jednego z członków uważana jest za atak przeciw wszystkim. Posiadają doskonały wywiad, elitarne jednostki szybkiego reagowania i przewagę technologiczną.
Dowódca Grzegorz Bartnik
KONTRAKTORZY
Elitarni byli żołnierze wyspecjalizowani w dywersji i działaniach asymetrycznych. Walczą po tej stronie, która lepiej zapłaci. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu stanowią niebezpieczne narzędzie w rękach polityków i organizacji międzynarodowych. Ich obecność na terenie Zastrużewia wskazuje, że światowe korporacje widzą interes w otwartym konflikcie pomiędzy Republiką Wschodu a Koalicja Zachód. Skąd się wzięli i jaki mają cel?

Dowódca Jacek Koscielski
PARTYZANCI
Wojna domowa w Jorgii doprowadziła do decentralizacji części terytoriów wzdłuż wschodniej granicy państwa. Pomimo prozachodniej polityki realizowanej przez rząd, część mniejszości narodowych i etnicznych upatrywała szansy na niezależność we współpracy z Republiką Wschodu. Weterani walk z 2004 roku zachowali swoje wpływy w partiach i stronnictwach na terenie Jorgii, rozwijając potajemnie swoje struktury na wypadek nowego konfliktu. Doskonale znają tereny, oraz cieszą się poparciem lokalnym. Ich doświadczenie w boju, stanowi śmiertelne zagrożenie dla każdego oponenta który postanowi najechać ich odwieczne ziemie.

Dowódca Radosław Zalasa


FABUŁA
(wojna hybrydowa i działania asymetryczne)

Ta noc nie zapowiadała się wyjątkowo. Małe przygraniczne miasto Zastrużewie powoli zasypiało, jego ludność gasiła światła przygotowując się do niedzielnego poranka. Nagły ostrzał artyleryjski z północny zerwał wszystkich z łóżek. Kobiety, mężczyźni wyszli w pośpiechu na zewnątrz… Mimo, że deklaracje polityczne Autonomicznego Regionu Miejskiego Zastrużewie od kilku miesięcy jasno wskazywały na plany oderwania się od Jorgii, tak nikt nie traktował ich poważnie. Brak poparcia światowych mocarstw i wieloletni wewnętrzny konflikt nie zwiastował zmian. Aż do teraz. 


Foto.: Letni Combat Alert.
Padły pierwsze ofiary cywilne – w wyniku ostrzału zginęło 112 osób. Do Zastrużowia zaczęły zbliżać się nieoznakowane uzbrojone oddziały. Co przyniesie ta noc? Po czyjej stronie są lokalni partyzanci? Wobec narastającego konfliktu przygranicznego, premier Jorgii Marko Korona zapowiedział, wykorzystanie wszelkich sił i środków w celu ochrony ludności. Władze Zastrużewia w odpowiedzi rozpoczęły organizowanie samodzielnych oddziałów partyzanckich, wspieranych przez doskonale wyszkolonych dowódców Republiki Wschodu.
Foto.: Oddział Terenowy Combat Alert - Hiszpania
Nad Jorgią pojawiają się czarne chmury – zamrożony konflikt ożywił stare demony. Miasto powoli przejmują kontraktorzy z prywatnych firm, zabezpieczający infrastrukturę krytyczną, zaś z zachodu i wschodu nadciągają potężne siły Koalicja Zachodu i Republiki Wschodu. Czekamy na Ciebie, bez względu na to po której stronie staniesz... Pamiętaj, nic nie jest takie jak się wydaje!

ZASADY
REPLIKI
 • Wewnątrz budynków max 350 fps, ogień pojedynczy
 • Na zewnątrz budynków max 350 fps, tryb auto
 • broń szturmowa max 450 fps, tryb auto
 • broń wsparcia (wyłącznie mająca swój palny odpowiednik) max 500 fps, tryb auto
 • karabiny snajperskie (wyłącznie mające swój palny odpowiednik) max 600 fps, ogień pojedynczy
 • wejście na teren gry tylko ze schronowaną repliką
 • wyrywkowe kontrole przez sędziów w trakcie gry
MAGAZYNKI
 • broń CQB i szturmowa = max 130 kulek (real/low/mid)
 • broń wsparcia = hi-cap/box
 • brak limitu liczby magazynków na misji
 • zakaz stosowania kulek aluminiowych, szklanych i ceramicznych
 • maksymalna masa kulki 0,46g
TRAFIENIE
 • pierwsze trafienie = RANNY (ręka w górę i głośne  TRAFIONY / HIT)
 • trafienie będąc rannym = ZABITY (kamizelka lub czerwone pulsacyjne światło)
 • trafienie w trakcie lub po opatrzeniu bandażem = ZABITY (kamizelka lub czerwone pulsacyjne światło)
 • seria liczy się jako jedno trafienie
 • kamizelki odblaskowe zakładane WYŁĄCZNIE w wypadku ZABICIA
 • cicha śmierć = dwie ręce na ramiona i komunikat KNIFEKILL
 • hełmy i balistyka nie mają efektu w grze
MEDYK
 • nie wolno bandażować się samemu
 • bandażowanie = minimum 3 owinięcia bandażem szerokości dłoni
 • dokładne bandażowanie trafionej części ciała
 • sędzia może wysłać na respa za źle założony bandaż (wykrwawienie)
 • friendly fire zabija
POWRÓT DO GRY
 • respawny oddzielne dla obu stron
 • respawny zlokalizowane w bazie oraz na terenie gry
 • obowiązkowe zgłoszenie śmierci poprzez wpisanie do księgi
 • piechota - wyłączenie z gry na 30 min. od zgłoszenia
 • pojazdy - wyłączenie z gry na 30 min. od zgłoszenia
UBIÓR
 • rozróżnienie graczy poprzez ID i naszywki stron
 • zakładanie naszywki strony nie jest obowiązkowe
 • noszenie ID jest obowiązkowe cały czas - gracz bez ID zostanie usunięty z pola gry
 • obowiązek używania hełmów podczas gry w budynkach
 • nierekomendowane mieszanie wzorów kamuflaży
POJAZDY
 • obowiązkowe oznaczenie pojazdów (kolorowe filtry na przednich światłach stosownie do strony konfliktu: niebieski, czerwony, zielony, żółty)
 • eliminacja przez trafienie markerem z kulką paintball w przednią szybę
 • unieruchomienie przez użycie granatu paintballowego z farbą typu GP2 (wyraźny ślad na szybie) na 15 minut, detonacja nie eliminuje załogi
 • markery paintballowe do niszczenia pojazdów dostarcza organizator
 • granaty paintballowe z farbą typu GP2 zabezpieczają uczestnicy we własnym zakresie
 • ZAKAZ strzelania przez uchylone szyby i drzwi
PIROTECHNIKA
 • zakazane w sytuacji zagrożenia pożarowego
 • wyłącznie produkty atestowane i niemodyfikowane
 • ranią jedynie granaty rozpryskowe
 • zakaz korzystania z granatów dymnych w budynkach i tunelach
INNE

Wymagania w stosunku do uczestnika 
 • Uczestnik musi we własnym zakresie wykupić sobie ubezpieczenie na czas trwania spotkania.
 • Uczestnik Combat Alert podlega przepisom polskiego prawa.
 • Na terenie zlotu zabronione jest przebywanie pod wpływem środków odurzających: alkoholu, narkotyków i innych środków wywołujących objawy zbliżone do nadużycia alkoholu i narkotyków (np. niektóre leki).
 • Uczestnik zlotu musi mieć ukończone 18 lat (w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się udział osób nieletnich, po wcześniejszym kontakcie z organizatorem i posiadaniu przez te osoby opiekuna prawnego / rodzica podczas całego szkolenia, który jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo nieletniego). Przy odbiorze identyfikatora uprawniającego do wejścia na teren zlotu uczestnik ma obowiązek okazać dokument ze zdjęciem (prawo jazdy, dowód osobisty, paszport).
 • Warunkiem uczestnictwa w Combat Alert jest zapoznanie się i znajomość wszystkich zasad gry i bezpieczeństwa przedstawionych na stronie www.combatalert.com oraz bezwzględne przestrzeganie tych zasad.
 • Uczestnik zlotu ma obowiązek podporządkować się uwagom wydawanym przez game masterów i dowódców rozgrywek.
 • W trakcie gry zabrania się wszczynania konfliktów i dezinformowania innych uczestników i organizatorów.
 • Złamanie którejkolwiek z powyższych zasad spowoduje odebranie identyfikatora a uczestnik zostanie poproszony o opuszczenie terenu zlotu.
 • Uczestnik zlotu oświadcza, że wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie i przetwarzanie materiałów multimedialnych zdjęć / filmów pozyskanych w trakcie spotkania Combat Alert, ze swoim wizerunkiem w: prasie, telewizji, internecie i wydawnictwach okazjonalnych. Jednocześnie wyraża zgodę na nieodpłatne publikowanie przez organizatorów, zdjęć / filmów wykonanych przeze siebie w trakcie spotkania - zrzeka się praw autorskich do zdjęć / filmów na rzecz organizatora Combat Alert.
 • Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez administratora danych FUNDACJA NA RZECZ OBRONNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA KRAJU "COMBAT ALERT", UL. JÓZEFA MEHOFFERA 36/52, 03-131 WARSZAWA, NIP: 5242787928 w celu realizacji szkolenia poligonowego i realizacji strategii informacyjnej z tym związanej. Uczestnik podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą (w oświadczeniu i formularzu zgłoszeniowym, które będą przedstawione jednostce wojskowej celem weryfikacji).
 • Uczestnik spotkania oświadcza, że zapoznał się i akceptuję, regulamin Combat Alert i Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Orzysz (przedstawione podczas obowiązkowego apelu określającego procedury bezpieczeństwa) i akceptuje, zasady panujące na poligonie.
Odpowiedzialność organizatora
 • Organizator Combat Alert jest odpowiedzialny, za należyte wywiązanie się z usług wymienionych w pakiecie uczestnika. Nie może zapewnić uczestnikom szczególnych doznań i zabawy w trakcie wydarzenia. To, by czas gry stał się czasem dobrej zabawy, jest odpowiedzialnością uczestnika.
 • Organizator Combat Alert nie ponosi odpowiedzialności, za rzeczy zniszczone lub zgubione podczas szkolenia.
 • Organizator Combat Alert nie ponosi odpowiedzialności, za kradzieże, zranienia lub choroby, które wydarzą się w trakcie albo po wydarzeniu.
 • Jakiekolwiek wykroczenia lub przestępstwa popełnione na terenie szkolenia powinny być zgłoszone polskiej policji przez poszkodowanego.
 • Uczestnicy zobowiązani są do indywidualnego wykupienia ubezpieczenia na czas trwania całego szkolenia poligonowego Combat Alert. Uczestnicy nie będą chronieni żadnym ubezpieczeniem grupowym po stronie organizatora.
Warunki zwrotu ceny biletu (jeżeli wstęp był płatny)
 • Combat Alert nie zwraca opłaty za bilet w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w spotkaniu Combat Alert.
 • W wypadku, gdy na skutek niespodziewanych okoliczności uczestnik będzie musiał zrezygnować z udziału w zlocie, może odsprzedać swój bilet innej osobie, informując o tym organizatora. W takim wypadku konieczna będzie dokonanie zmian w rejestracji.
 • W razie odwołania spotkania Combat Alert, organizator zobowiązuje się zwrócić wszystkie opłaty osobom, które je wniosły.
Charakter spotkania
 • Combat Alert to najcięższe w Polsce manewry poligonowe z wykorzystaniem replik ASG, ciężkiego sprzętu wojskowego i pozoracji pola walki. CA składają się z 2 bloków tematycznych: zajęcia stacjonarne (wojskowe szkolenie certyfikowane) i zajęcia dynamiczne ("dobówka", 24h manewry ASG w oderwaniu od zaplecza pola namiotowego).
 • Combat Alert jest grą militarną z elmentami MilSima (symulacji militarnej) i LARPa (life action role playing game) z wykorzystaniem replik ASG. Gra militarna należy do rozrywek ekstremalnych, oznacza to, że przystępując do niej należy liczyć się z ryzykiem kontuzji! Uczestnictwo w grze może wiązać się z intensywnym wysiłkiem fizycznym oraz bytowaniem w trudnych warunkach atmosferyczny. Spotkanie obarczona jest wysokim ryzykiem kontuzji przeznaczone jest dla osób tylko z dobrą kondycją fizyczną, bez chorób towarzyszących.

CO ZABRAĆ?
 • Wydrukowane i czytelnie wypełnione / podpisane oświadczenie (wydrukowane na jednej kartce z dwóch stron),
 • latarka z czerwonym filtrem lub lampka rowerowa emitująca czerwone światło - potrzebna do sygnalizowania trafienia w nocy,
 • odblaskowa kamizelka ostrzegawcza w kolorze seledynowym - potrzebna do sygnalizowania trafień w dzień,
 • mundur w kolorze maskującym (spodnie bluza),
 • wygodne buty,
 • skarpety na zmianę,
 • bielizna na zmianę,
 • wodoodporna kurtka i spodnie lub peleryna / pałatka,
 • ciepła bluza typu polar,
 • ochrona rąk: rękawiczki,
 • ochrona oczu: okulary / gogle / maska,
 • ochrona twarzy: chusta / szal / maska,
 • latarka,
 • namiot,
 • karimata,
 • ciepły śpiwór,
 • stopery do uszu x 5 (do efektywnego wykorzystania czasu na sen - wokół pola namiotowego przemieszcza się ciężki sprzęt wojskowy),
 • przybory do mycia,
 • replika broni ASG + ładowarka (jeżeli posiadasz zabierz replikę zapasową),
 • bateria do repliki (zabierz 2 naładowane baterie),
 • amunicja do replik,
 • radiokomunikacja + zapasowe baterie (jeżeli masz 2 radia, zabierz obydwie sztuki),
 • telefon komórkowy + ładowarka + powerbank,
 • chemikalia odstraszające owady,
 • plecak osobisty lub oporządzenie,
 • prowiant (dobowa racja żywnościowa do manewrów 24h i prowiant na pole namiotowe, pamiętaj, że NIE można używać otwartego ognia na polu namiotowym),
 • finanse (parking 30 zł - jeżeli nie zostawiasz samochodu na bezpłatnym parkingu w Orzyszu, tylko w okolicach pola namiotowego).