niedziela, 23 kwietnia 2017

RAPORT AKTUALIZACYJNY: CA 2017: 3


1. Rozpoczynamy rekrutację wolontariuszy do czołgów i BWP: "pomocnik dowódcy pojazdu".
2. Struktura dowodzenia: aktualnie każda, ze stron konfliktu ma jasno określoną strukturę liderką na poziomie sztabu (od-było się już weekendowe szkolenie 40 liderów struktury do-wodzenia CA 2017 przy współpracy z wojskiem), by uspraw-nić proces przydziału uczestników do struktury dowodzenia w tym roku, każdy z uczestników dostanie na e-maila specjalny formularz zgłoszeniowy - do końca maja br.
3. Zapisy na szkolenia: by usprawnić proces zgłaszania uczestników na szkolenia realizowane przez wojsko (w dniu 5-7 lipca w ramach Combat Alert 2017), każdy z uczestników dostanie na emaila specjalny formularz zgłoszeniowy - do końca maja br.
4. Zamykamy forum CA: z dniem 24 kwietnia br. Informuje-my, że cała komunikacja już od dłuższego czasu w tej edycji CA, została rozszerzona o dodatkowe narzędzia i bezpośred-nio skierowana do uczestników w postaci: weekendowych szkoleń z liderami CA, dedykowanych grup dyskusyjnych na FB, e-maili, SMS-ów, formularzy kontaktowych. Co poprawi komunikację między nami i przyśpieszy decyzyjność.