niedziela, 22 marca 2020

KOMUNIKAT: COVID-19: NR 01

W związku z zaistniałą epidemią COVID-19 w naszym kraju i aktywnym włączeniem się Oddziałów
Terenowych Combat Alert w misję pomocową Ministerstwa Obrony Narodowej, dokonujemy
przeglądu stanu osobowego w naszej organizacji (będziemy również w specjalnym trybie
powoływać lokalne OTCA). Prosimy wszystkich członków Oddziałów Terenowych i naszych sympatyków o dwie rzeczy:

1. Dołącz do jednej z 16 grup wojewódzkich na FB, wedle swojego miejsca zamieszkania.

2. Zapoznaj się z komunikatem i zastosuj wytyczne.