niedziela, 6 czerwca 2021

NIEODPŁATNE MASKI PEŁNOTWARZOWE DLA OTCA

 

Decyzją Marcina Korowaja, Prezesa Zarządu Fundacji na Rzecz Obronności i Bezpieczeństwa Kraju "Combat Alert" w ramach programu doposażenia Oddziałów Terenowych Combat Alert, za zgodą Mateusza Józwiaka, Szefa Sztabu OTCA, członkowie organizacji proobronnej OTCA, mają możliwość otrzymania NIEODPŁATNIE nowych, profesjonalnych masek pełnotwarzowych Honeywell PANORAMASQUE, cena rynkowa jednej sztuki to 508,11 zł.

Maski będą dystrybułowane nieodpłatnie w trybie uproszczonym tzn. wysyłane kurierem na adres lokalnych dowódców struktur OTCA. Ilość przekazywanych masek jest uzależniona liczebnością danego OTCA.

W sprawie otrzymania nieodpłatnych masek pełnotwarzowych, kontaktujemy się z zachowanie drogi służbowej (kontakt nawiązują tylko dowódcy).

Najpóźniej do 20 czerwca 2021 roku prosimy lokalnych dowódców OTCA o podesłanie (w jednej wiadomości na adres CombatAlert@gmail.com z kopią do Mateusz.CombatAlert@gmail.com, tytuł wiadomości "NIEODPŁATNE MASKI PEŁNOTWARZOWE DLA OTCA"):
  • aktualnych list członków OTCA (imię, nazwisko, numer tel., e-mail), 
  • potwierdzenie przelewu składki członkowskiej za 2021 r. (zbiorcze OTCA lub indywidualne poszczególnych członków danego OTCA),
  • potwierdzenie przelewu 45 zł., celem pokrycia kosztów wysyłki zbiorczej w PL (FUNDACJA NA RZECZ OBRONNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA KRAJU "COMBAT ALERT", UL. JÓZEFA MEHOFFERA 36/52, 03-131 WARSZAWA, NUMER KONTA: 59 1090 1841 0000 0001 3166 9620, TYTUŁEM: DAROWIZNA NA CELE STATUTOWE).
  • pełny adres korespondencyjny do wysyłki z nr. tel. dla kuriera.