środa, 1 września 2021

NADCHODZĄCE WYDARZENIA SZKOLENIOWE

 
Ośrodek Szkolenia na Rzecz Obronności i Bezpieczeństwa Kraju
 "Combat Alert"
 Zastrużne 15, 12-250 Orzysz
tel. 791-791-172
 e-mail: CombatAlert@gmail.com