poniedziałek, 7 sierpnia 2023

28-29.10.2023: SKORPION-23: "ZŁOTO DLA ZUCHWAŁYCH"


SKORPION-23

"złoto dla zuchwałych"

Miejsce: 1 Warszawska Brygada Pancerna

Termin: 28-29.10.2023 rok (w spotkaniu mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie - udział obarczony jest wysokim ryzykiem kontuzji).

Organizator: plut. Daniel PIECZYCHLEBEK, tel. 508 578 610, e-mail: daniel.combatalert@gmail.com.

Partner wspierający: Fundacja na Rzecz Obronności i Bezpieczeństwa Kraju "Combat Alert".Koszt: 100 zł od osoby (są to koszty zabezpieczenia i przygotowania pakietu uczestnik na 2 dni). Wydarzenie nie ma charakteru komercyjnego. 

Pakiet uczestnika:
 • udział w manewrach poligonowych,
 • profesjonalne szkolenie wojskowe przygotowane przez 1 WBPanc Wesoła,
 • przygotowanie i zabezpieczenie terenu rozgrywki,
 • rekwizyty potrzebne do realizacji zadań,
 • parking dla samochodów osobowych (parking wojskowy ul. Okuniewska 1),
 • wywóz śmieci,
 • pojazdy wojskowe - ciężarowo-terenowe, pojazdy bojowe,
 • ładowanie HP dla graczy,
 • podłączenie do prądu w strefie STAFF,
 • wyposażenie baz; namioty, HESCO, zapory inżynieryjne,
 • sanitariaty w bazach,
 • mapa terenu poligonu + mapa terenu gry,
 • oznaczenie stron konfliktu,
 • naszywka strony konfliktu,
 • naszywka pamiątkowa,
 • środki pozoracji pola walki,
 • opatrunki indywidualne,
Zabezpieczenie logistyczne w strefie STAFF: 
 • ognisko do przygotowania ciepłych posiłków, 
 • sklep z podstawowym sprzętem do ASG,
 • serwis z możliwością podstawowych napraw do 30 minut,
 • punkt ładowania butli HP oraz baterii,
 • strzelnica ASG.
Strony konfliktu:
 • Limit uczestników: max 100 os.,
 • Republika Okuniewska – Private Military Company (PMC) BLUEWATER (50 os.),
 • Księstwo Ossowa – Private Military Company (PMC) LEGION (50 os.).
Wymagane wyposażenie:
 • mundur wojskowy,
 • buty wojskowe/trekkingowe za kostkę,
 • bielizna na zmianę,
 • środki czystości,
 • nakrycie głowy,
 • śpiwór,
 • karimata,
 • kamizelka taktyczna,
 • środki przeciwko insektom,
 • nóż,
 • zapałki/zapalniczka,
 • sznurek/parakord,
 • pałatka/poncho/norka/hamak,
 • sprawna replika ASG,
 • bateria do repliki,
 • kulki ASG,
 • okulary ochronne do ASG,
 • kamizelka seledynowa,
 • czerwona lampka np. rowerowa,
 • ochraniacze na stawy,
 • stopery do uszu,
 • apteczka pierwszej pomocy.
Organizacja i przebieg zajęć:
 • 28.10.2023 r. - 07:45-08:00 przyjęcie uczestników szkolenia SKORPION-23 "złoto dla zuchwałych", sprawdzenie listy uczestników, Biuro Przepustek nr 1, ul. Okuniewska 1,
 • 28.10.2023 r. - 08:15 apel rozpoczynający szkolenie, przedstawienie dowódców poszczególnych pododdziałów, omówienie zasad bezpieczeństwa, ppoż i bhp, przedstawienie organizatorów i osób funkcyjnych,
 • 28.10.2023 r. - 08:30-13:10 certyfikowane szkolenie wojskowe w punktach nauczania,
 • 28.10.2023 r. - 13:10-13:30 przejazd na punkty startowe,
 • 28.10.2023 r. - 13:30-14:15 przerwa obiadowa we własnym zakresie,
 • 28.10.2023 r. - 14:15-11:00 – 29.10.2023r. ćwiczenie – realizacja postawionych zadań,
 • 29.10.2023 r. - 11:00-13:00 apel kończący spotkanie.

Scenariusz:
W latach `40 ubiegłego wieku zakończyła się Wielka Wojna której efektem był rozpad Wielkiego Cesarstwa Ruslandu. Rozpad Cesarstwa zainicjował powstanie wielu mniejszych państw, w tym Republikę Okuniewską i Księstwo Ossowa. Ponadto na południu Księstwa Ossowa i zachodzie Republiki Okuniewskiej utworzono strefę eksterytorialną w celu pozostawienia rejonu bogatego w złoża naturalne i nieeksploatowanie ich ponieważ mogłoby to zdestabilizować sytuację polityczną w całej wschodniej części byłego Cesarstwa Ruslandu.

Rok 2023
Księstwo Ossowa oskarża Republikę Okuniewską na arenie międzynarodowej o to, że geolodzy z tego państwa prowadzą poszukiwania złota pod przykrywką badań geologicznych. Narracja Księstwa Ossowa jest taka, że mają dowody na to, iż Republika Okuniewska eksploatuje surowce naturalne w rejonie Łysa Góra. Księstwo Ossowa podejrzewa, że ich kolejnym celem jest południowa część terenu eksterytorialnego. W wyniku czego planuje wprowadzenie Sił Zbrojnych Ossowa celem ochrony złóż naturalnych i dziewiczych terenów chronionych prawem międzynarodowym. Republika Okuniewska nieprzyznaje się do zarzutów Księstwa Ossowa i tłumaczy swoje badania wyłącznie dobrem dla regionu. Prezydent Republiki Okuniewskiej ogłosił, że poczynania Księstwa Ossowa są bezprawne, a ich zarzuty bezpodstawne. Rząd Republiki Okuniewskiej uważa, że Księstwo Ossowa chce wprowadzić swoje wojska na ten teren aby uzyskać lepszą pozycję w późniejszych rokowaniach pokojowych. Tym samym Republika Okuniewska także planuje w tym rejonie rozlokować swoje Sił Zbrojne, a wszystkich napotkanych żołnierzy Księstwa Ossowa traktować jak wrogą armię. W tym czasie Sojusz Narodów ma zadanie wypracowania układu pokojowego w którym będzie można zażegnać konflikt w regionie. W czerwcu br. doszło do pierwszych starć sił regularnych Księstwa Ossowa i Republiki Okuniewskiej. W wyniku walk Siły Zbrojne Księstwa Ossowa wypracowały dogodne pozycje do stworzenia przyczółka tak aby przygotować się do kontynuowania działań zbrojnych. Republika Okuniewska została zmuszona do wycofania się na rubież zapasową na kierunku zachodnim lecz nadal w ich strefie wpływów znajduje się południowa część Rejonu Działania. W chwili Obecnej obie strony nie kontynuują otwartej walki sił regularnych, a skupiły się na eksploatowaniu złóż w Rejonie Zainteresowania działań zbrojnych. Obie strony posiadają plany wydobywcze złota, ropy naftowej oraz materiałów radioaktywnych. Planują sukcesywnie zajmować wyznaczone rejony oraz eksploatować znajdujące się w nich dobra. W tym celu Republika Okuniewska i Księstwo Ossowa wynajęły Private Military Company (PMC) czyli prywatne firmy wojskowe realizujące zadania niebezpieczne w strefie konfliktu zbrojnego. Dla Republiki Okuniewskiej zlecenia wykonuje PMC BLUEWATER, a dla Księstwa Ossowa PMC LEGION.

Fazy i podział godzinowy

FAZA I: (5 godzin) 15:00-20:00
Działanie w sektorze WHISKEY_11
Zajęcie, utrzymanie i wydobycie złota w obiektach ALPHA_111, ALPHA_112 oraz ALPHA_113

FAZA II: (5 godzin) 20:00-01:00
Działanie w sektorze X-RAY_22
Zajęcie, utrzymanie i wydobycie złota w obiektach BRAVO_221 i BRAVO_222

FAZA III: (5 godzin) 01:00-06:00
Działanie w sektorze YANKEE_33
Zajęcie, utrzymanie i wydobycie złota w obiektach CHARLIE_331 oraz CHARLIE_332

FAZA IV: (5 godzin) 06:30-11:00
Działanie w sektorze ZULU_44
Zajęcie, utrzymanie i wydobycie złota w obiekcie DELTA_441

Aby wygrać należy kontrolować lotnisko śmigłowców (obiekt DELTA_442) i zgromadzić tam złoto przed zakończeniem Fazy IV (godz. 11:00)

Zadania poboczne:
 • EKSPLORATOR - UTAJNIONE!
 • DYWERSANCI - UTAJNIONE!
 • POSZUKIWANIE (zulu) - UTAJNIONE!

Mechanika gry:

Moc repliki:
 • CQB: <1,2 J - SEMI - minimalna odległość 10m
 • SZTURM: < 1,9 J - SEMI - minimalna odległość 10m
 • WSPARCIE: < 2,3 J- AUTO - minimalna odległość 10m
 • DMR: < 2,8 J / - SINGLE - minimalna odległość 20m 
UWAGA! Podczas całej rozgrywki używamy wyłącznie ognia pojedynczego, używanie ognia ciągłego(w tym tzw. "szybkiego palca") jest zabronione.

Leczenie / respawn:
 • W rozgrywce nie istnieje, typowy dla większości gier ASG, system odrodzeń.
W momencie gdy uczestnik zostaje "postrzelony", może zostać "uleczony" poprzez założenie opatrunku indywidualnego. W sytuacji drugiego trafienia uczestnik schodzi do punktu medycznego, którym jest pojazd Ciężarowo-Transportowy i tam oczekuje na zebranie się minimum 10 osób. Po zebraniu minimalnej ilości osób można rozpocząć ewakuację do bazy, a następnie odczekać 30 minut w bazie. UWAGA! Kierowca pojazdu zaangażowanego w ewakuację nie może być wykorzystany do innych zadań, aż do powrotu do gry razem z uczestnikami.
 • Oznaczenie rannych i zabitych:
W sytuacji "postrzału", osoba wyeliminowana z rozgrywki zakłada seledynową koszulkę w przypadku gdy jest to w dzień oraz seledynową kamizelkę i czerwone światło (np. rowerowe) w nocy.

REGULAMIN
§ 1 Postanowienia ogólne
1. Organizatorem szkolenia zwanym dalej „Rozgrywką” jest: plut. Daniel PIECZYCHLEBEK, tel.: 508578610, e-mail: daniel.combatalert@gmail.com, partnerem wspierającym jest: Fundacja na Rzecz Obronności i Bezpieczeństwa Kraju "Combat Alert".
2. Regulamin Szkolenia, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady udziału w szkoleniu, prawa i obowiązki Uczestników Szkolenia oraz uprawnienia Organizatora.
3. Celem Szkolenia jest doskonalenie umiejętności strzeleckich, nauka właściwych nawyków bojowych oraz trening i praktyczne sprawdzenie umiejętności w symulowanych sytuacjach bojowych.
4. Szkolenie odbywa się na terenie 1 Warszawskiej Brygady Pancernej przy ulicy Okuniewskiej 1 w Warszawie.
5. Obowiązkiem Organizatora jest:
- przygotowanie Obiektu, urządzeń oraz sprzętu do Rozgrywki.
- zapewnienie jednakowych warunków uczestnictwa dla uczestników biorących udział w Rozgrywce.
6. Pojęcie „Rejestracja”.
– oznacza dokonanie rejestracji pod wyznaczonym linkiem.
7. Pojęcie „broń”.
jest umowne i oznacza wyłącznie repliki ASG strzelające kulkami o średnicy 6 mm.


§ 2 Zasady uczestnictwa

1. W spotkaniu mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie - udział obarczony jest wysokim ryzykiem kontuzji, które łącznie spełniają poniższe warunki uczestnictwa:
 • dokonały rejestracji, 
 • zaakceptują regulamin. 
2. Każdy Uczestnik Rozgrywki, przed startem w Rozgrywce, ma obowiązek zapoznać się, zaakceptować oraz przestrzegać postanowień Regulaminu określającego warunki uczestnictwa w Rozgrywce.

3. Uczestnik nie ma prawa przeniesienia obowiązków i praw przyznanych mu na mocy niniejszego Regulaminu na inne osoby lub podmioty. W przypadku rezygnacji ze spotkanie, NIE przysługuje prawo zwrotu poniesionych kosztów zapisu. 


§ 3 Zasady bezpieczeństwa


1. Uczestnicząc w Rozgrywce należy liczyć się z ryzykiem kontuzji lub innego, w tym trwałego, uszczerbku na zdrowiu oraz z intensywnym wysiłkiem fizycznym. Uczestniczysz w spotkaniu na własne ryzyko! 
2. Nad prawidłowym przebiegiem Rozgrywki czuwają powołani przez Organizatora („Rozjemcy”).
3. Wszelkie działania Uczestnika, skutkujące naruszeniem Regulaminu, mogą stanowić podstawę do wykluczenia Uczestnika przez Organizatora, a w szczególnych przypadkach również do przerwania Rozgrywki.
 • Wykluczenie Uczestnika z powodów dyscyplinarnych nie może być podstawą do zwrotu opłaty rejestracyjnej.
4. Uczestnicy są zobowiązani do wykonywania poleceń Rozjemcy i Organizatora, w szczególności w kwestii porządku i bezpieczeństwa.


§ 4 Dyskwalifikacja i kary porządkowe

1. Nad przestrzeganiem Regulaminu czuwają Organizator i Rozjemcy.
2. Organizator dokonuje dyskwalifikacji Uczestnika ze skutkiem natychmiastowym, w poniższych przypadkach:
a) Uczestnik narusza postanowienia Regulaminu, w szczególności zasady bezpieczeństwa przedstawione w Regulaminie,
b) Uczestnik znajduje się pod wpływem alkoholu, środków odurzających, narkotyków i innych środków wywołujących objawy zbliżone do użycia alkoholu i narkotyków (np. niektóre leki)
c) Uczestnik nie wykonuje poleceń Organizatora. 


Partnerzy:Będzie także wystawiony serwis, który zabezpieczy wydarzenie
(naprawiane będą usterki, które można usunąć do 30 min) przez Cytadela ASG.

Ponadto jeżeli ktoś nie ma sprawnej repliki to będzie
można wypożyczyć replikę od ASM Arena.