niedziela, 18 grudnia 2016

REKONESANS COMBAT ALERT 2017: NOWY TEREN, CZOŁGI, BWP, BUNKRY, STREFA ZURBANIZOWANA!

Duże cele dają duże rezultaty.