środa, 9 lutego 2022

NIEODPŁATNE PRZEKAZANIE PAKIETU DYDAKTYCZNEGO DLA SZKÓŁ PROWADZĄCYCH KLASY MUNDUROWE

20 marca 2022 r. o godz. 10.00 w Ośrodku Szkolenia na Rzecz Obronności i Bezpieczeństwa Kraju "Combat Alert", Zastrużne 15, 12-250 Orzysz odbędzie się nieodpłatne przekazanie pakietów dydaktycznych szkołom prowadzącym klasy mundurowe. Wartość rynkowa jednego NIEODPŁATNIE PRZEKAZYWANEGO pakietu dydaktycznego to około 4000,00 zł w skład którego wchodzi:

  • 12 szt. szkoleniowa mina przeciwpancerna TM-53 tzw. ćwiczebna,
  • 3 szt. skrzynia transportowa,
  • 1 szt. materiały instruktażowe (MON).

Szkoleniowa mina przeciwpancerna TM-53 tzw. ćwiczebna, stanowi doskonały element scenariuszy taktycznych i zajęć plenerowych klas mundurowych. NIE posiada niebezpiecznych, koncesjonowanych lub zabronionych substancji. NIE wymaga specjalnego zaplecza do przechowywania. Waga jednej miny szkoleniowej to 8,5 kg, wysokość 82 mm, średnica 320 mm. Korpus wykonany z prasowanej gumy z elementem stalowym. Stan: noszą ślady wojskowego magazynowania.

Szkoły zainteresowane otrzymaniem NIEODPŁATNIE PAKIETU dydaktycznego proszone są o wypełnienie >>>formularza zgłoszeniowego<<< w terminie do 28 lutego 2022 r (wypełnianie formularza nie jest jednoznaczne z otrzymanie nieodpłatnego pakietu dydaktycznego).

Rozstrzygnięcie przekazania pakietów dydaktycznych nastąpi 4 marca 2022 r (lista szkół uprawnionych do odebrania zostanie opublikowana na stronie www.fb.com/CombatAlert). Przekazanie pakietów dydaktycznych odbędzie się 20 marca 2022 r. o godz. 10.00 w Ośrodku Szkolenia na Rzecz Obronności i Bezpieczeństwa Kraju "Combat Alert", Zastrużne 15, 12-250 Orzysz.

Organizator - Fundacja na Rzecz Obronności i Bezpieczeństwa Kraju "Combat Alert", ul. Józefa Mehoffera 36/52, 03-131 Warszawa, e-mail: CombatAlert@gmail.com, tel. kom.: 791-791-172. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Obrony Narodowej. Jesteśmy wyspecjalizowanym podmiotem pozarządowym, który posiada podpisaną dwustronną umowę proobronną z Ministrem Obrony Narodowej.