środa, 28 grudnia 2022

STUDNIE GŁĘBINOWE, URZĄDZENIA DO MAGAZYNOWANIA, ODKAŻANIA I DYSTRYBUCJI WODY W KAŻDYM OTCA

 

W 2023 ROKU, STUDNIE GŁĘBINOWE, URZĄDZENIA DO MAGAZYNOWANIA, ODKAŻANIA I DYSTRYBUCJI WODY W KAŻDYM #OTCA: wiedząc, że woda jest priorytetowym środkiem zaplecza pola walki, w nadchodzącym roku przekażemy nieodpłatnie lokalnym strukturom naszej organizacji wojskowe studnie głębinowe + urządzenia do magazynowania + odkażania + dystrybucji wody, na łączną sumę 96 000 zł, nieodpłatne przekazanie będzie połączone z profesjonalnym szkoleniem w JW, przekazany nieodpłatnie sprzęt jest nowy i pochodzi z wojskowych ZN, dodatkowo zestawy zostaną doposażone przy współpracy z Partner Systems w pomocniczy osprzęt, mienie zostało przekazane decyzją ministra/Ministerstwo Obrony Narodowej/Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji, tak służymy lokalnej społeczności, razem budujemy Społeczne Zaplecze Sił Zbrojnych RP. 🛡🇵🇱 #TylkoKonkretyCA

 

Ps. Priorytetowo do nieodpłatnego przekazania klasyfikują się OTCA o liczebności minimum 10 osób i zweryfikowanej strukturze do końca stycznia 2023 roku.